ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1257
ผู้ร้อง นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์
เรื่อง ขอรถ รับ ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง
ข้อความ ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผ๔้ป่วยติดเตียงไปโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ตามหมอนัด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 11 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1257 รับส่งผู้ป่วยหมอนัดส่ง รพ.ลำพูนใกล้หมอ นาย ธีรธร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 15 พ.ย. 2564
1257 นำผู้ป่วยติดเตียงตามแพทย์นัด รพ.ใกล้หมอ ลำพูน นายธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 15 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)