ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1256
ผู้ร้อง นายศักดา แหล่งอุโมงค์
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอซ่อมไฟกิ่ง ซอย 2 หมู่ 8 และซอย 9 หมู่ 8 พร้อมกับซ้อมเสียงตามสายบ้านไร่ ซอย 5 หมู่ 8 และซอย 2 บ้านพ่อหลวง หมู่ 8
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 10 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1256 ซ่อมไฟกิ่ง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ซอย 9 หมู่ที่ 8 เเละเสี นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 19 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)