ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1254
ผู้ร้อง นายสุรัตน์ กัณทอุโมงค์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งบริเวณหน้าบ้าน
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งบริเวณหน้าบ้าน บ้านเลขที่ 33/3 ม.6
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 10 พ.ย. 2564
เลขรับที่ 1254
ผู้ร้อง นายสุรัตน์ กัณทอุโมงค์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งบริเวณหน้าบ้าน
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งบริเวณหน้าบ้าน บ้านเลขที่ 33/3 ม.6
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 10 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1254 ซ่อมไฟกิ่ง บ้านเลขที่ 33/3 ม.6 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 19 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)