ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1253
ผู้ร้อง นางสาววันทนีย์ อุตอุโมงค์
เรื่อง ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
ข้อความ ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยไป โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ วันที่ 11 พ.ย. 64 เวลา 08.30 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 10 พ.ย. 2564
เลขรับที่ 1253
ผู้ร้อง นางสาววันทนีย์ อุตอุโมงค์
เรื่อง ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
ข้อความ ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยไป โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ วันที่ 11 พ.ย. 64 เวลา 08.30 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 10 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1253 ขอรถรับ ส่งผู้ป่วย ไปโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ สำนักปลัดเทศบาล ไม่สามารถดำเนินการได้ คืนเรื่องกลับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 11 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)