ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1252
ผู้ร้อง สภยุทธ สุรินธรรม
เรื่อง ขอช่วยติดตั้งหลอดไฟฟ้า
ข้อความ ขอช่วยติดตั้งหลอดไฟฟ้าเพิ่อแสงสว่างในงานขึ้นบ้านใหม่ บ้านชับสถาน (ข้างศูนย์เกษตรเทศบาลตำบลอุโมงค์)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 09 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1252 ติดตั้งหลอดไฟห้าเพื่อเเสงสว่างในงานขึ้นบ้านใหม่ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 19 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)