ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1251
ผู้ร้อง นางสาวจุไรรัตน์ ทาอุโมงค์
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วย
ข้อความ ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปรพ.ลำพูน ในวันจันทร์ ที่ 8 พ.ค.64 เวลา 8.00 น. ผู็ป่วยชื่อ นายสุรศักดิ์ ทาอุโมงค์ บ้านป่าลาน หมู่ 6 เบอร์ญาติ 0834604153
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 05 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1251 นำผู้ป่วยติดเตียงบ้านป่าลานส่ง รพ.ลำพูน นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 08 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)