ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1250
ผู้ร้อง นางเพ็ญลินี ศิลป์สุวรรณ
เรื่อง ขอรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ไปโรงพยาบาลลำพูน
ข้อความ ขอรถนำส่งผู้ป่วยติดเตียงโรงพยาบาลลำพูน (นายธนเดช มณีรัตน์) บ้านชัยสถาน ในวันที่ 5 พ.ย.64 เวลา 08.00 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 04 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1250 ขอรถนำส่งผู้ป่วยติดเตรียงส่ง รพ.ลำพูน นายวิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 05 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)