ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1248
ผู้ร้อง นางวิไล ธรรมิธรรม
เรื่อง ที่อยู่อาศัยเก่าแก่ผุพังไม่สามารถขึ้นอยู่ได้ (เป็น
ข้อความ เนื่องจากบ้านปลวกกินจนข้างบนบ้านไม่สามารถอยู่ได้ ลมพัดกลัวจะล่ม ผู้ขอไม่มีรายได้เป็คนพิการอยู่กีับลูก ฝนตกลมพัดต้องนั่งนั่งไหว้ขอสิ่งศักดิ์สอทธิ ไม่ให้บ้านพังล่ม ขออนุเคราะห์ซ่อม หรือรื้อทำที่อยู่อาศัยพออยู่ได้
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
วันที่ร้องขอ 02 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1248 การแจ้งลงพื้นที่ด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นาง กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเรียบร้อย 08 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)