ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1247
ผู้ร้อง นายกิติพงษ์ นันติสิงห์
เรื่อง ขอแจ้งไฟกิ่งเสีย
ข้อความ ของแจ้งไฟกิ่งเสียที่ข้างสนามกีฬา (ฟุตบอล) บ้านกอม่วง หน้าบ้านผู้ช่วยแอน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 02 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1247 ไฟกิ่งเสียที่ข้างสนามกีฬา หน้าบ้านผู้ช่วยเเอน นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 04 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)