ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1246
ผู้ร้อง นายจิรวัฒน์ อุเทน
เรื่อง ข่วยตัดต้นไม้บริเวณสายไฟแนวสายไฟ(เนื่องจากเกิดลมฝน
ข้อความ ขออความอนุเคราะห์ในการตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้าบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลม-ฝน ฟ้าคะนอง พัดกิ่งไม้หักใส่บ้านเรือนบริเวณใกล้เคียง อนึ่ง เจ้าของพื้นที่ได้ว่าจ้างบุคคลมาตัดแล้ว แต่ผู้รับเหมายังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอน เกรงว่าระหว่างที่รอจะเกิดพายุ ฝน ฟ้าคะนองเกิดขึ้นอีก ขอบพระคุณครับ (บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 ตามแผนที่ที่เขียนมาพร้อมนี้)
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 02 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)