ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1245
ผู้ร้อง นายชาติชาย สิริสายัณห์
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ซ่อมแซมไฟกิ่ง ซอยก๋วยเตี๋ยวโกทรง ข้างวัดป่าเห็ว ( บริเวณแท้งปะปา )
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 01 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1245 ซ่อมเเซมไฟกิ่ง ซอยก๋วยเตี๋ยวโกทรง ข้างวัดป่าเห็ว บ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 04 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)