ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1244
ผู้ร้อง น.ส.สุรีทิพย์ กันทะวงค์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับส่งผู้ป่วยติดเตียง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ขอรถ EMS รับส่งผู้ป่วยติดเตียงไป รพ.ลำพูน ตามหมอนัดล้างแผลผ่าตัดในวันที่ 2 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. บ้านผู้ป่วย นางอิ่น กันทะวงค์ บ้านเลขที่ 17/2 หมู่ 8 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ชุมชนบ้านไร่หนองหมู อยู่ระหว่างญอย 3-4 ติดถนน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 01 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1244 รับผู้ป่วยติดเตียงตามแพทย์นัดบ้านไร่ ม.8 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 02 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)