ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1242
ผู้ร้อง นายพัฒนพงษ์ พุทธปวน
เรื่อง ฝนตก น้ำท่วมขังผิวถนนสาธารณะ
ข้อความ ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ำ ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่ ซอย 6 บ้านสันกับตอง ผิวถนนบริเวณสุดซอยติดถนนไฮเวย์เวลาฝนตกมีน้ำขัง ไม่ระบายลงรางระบายน้ำ ซึ่งมีขอบสูงกว่าผิว จึงขอให้ปรับผิวถนนให้สูงขึ้น ประกอบกับรางระบายน้ำตรงบริเวณนั้น อยู่บนท่อลำเหมืองไส้ไก่ มีน้ำขัง จึงขอให้เทศบาลตัดขอบรางระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลลงท่อลำเหมืองไส้ไก่ ทำเป็นบล๊อคคอนเวิร์ส ตามภาพ
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 01 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)