ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1241
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอช่วยเก็บขยะอันตราย (หลอดไฟ) บริเวณลานอเนกประสงค์
ข้อความ ขอช่วยเก็บขยะอันตราย (หลอดไฟ) บริเวณลานอเนกประสงค์ บ้านป่าเห็ว ม.5 ที่ชาวบ้านนำมาทิ้งไว้จำนวนมากจนล้นถังเก็บขยะอันตราย ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ทางเทศบาลช่วยจัดเก็บ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 29 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1241 ขอช่วยเก็บขยะอันตราย (หลอดไฟฟ้า) บริเวณศาลาเอนกประ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเรียบร้อย 03 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)