ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1240
ผู้ร้อง นายกิตศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอตัดกิ่งไม้ทับสายไฟฟ้า ซอย 7 หมู่ที่ 5
ข้อความ ด้วยรับแจ้งจากชาวบ้านป่าเห็ว ม.5 บริเวณซอย7 ข้างศาลาเอนกประสงค์ข้างบ้านผู็ใหญ่บ้าน ม.5 มีกิ่งไม้หักทับสายไฟฟ้า เกรงจะเกิดอันตรายที่เกิดจากสายไฟฟ้าขาด จึงขอทางเท ศบาลช่วยติดกิ่งไม้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 29 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)