ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1238
ผู้ร้อง นายสุทัศน์ ศรีวิชัย
เรื่อง ขอสนับสนุนรถแบ็คโฮ
ข้อความ ขอสนับสนุนรถแบ็คโฮคอยาวจาก อบจ.ลำพูน ทำก่ีขุดคลอง ลำเหมือง หลัง บ.Mazda
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 28 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)