ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1237
ผู้ร้อง นางสงวน มณีขัติย์
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งบริเวณหลังวัดกอม่วง ซอย 14 เยื้องหอพัก วิลัย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 28 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1237 ซ่อมไฟกิ่งบริเวณหลังวัดกอม่วง ซอย 14 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 02 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)