ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1235
ผู้ร้อง นางสาวศรีวัย แก้วยะ
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน
ข้อความ ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ในวันที่ 1 พ.ย.64 เวลา 8.30 น ณ บ้านเลขที่ 148/2 ม.8 ผู็ป่วยชื่อ นางสาว พรทิพย์ แซ่พัว อายุ 74 ปี
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 27 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)