ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1234
ผู้ร้อง นายชาญณรงค์ มโนปัญญา
เรื่อง ท่อระบายน้ำทิ้งทางสายหลักน้ำไม่ไหลลงสู่แม่น้ำปิงห่
ข้อความ อยากให้เทศบาลออกมาตรวจสอบว่าสาเหตุของน้ำทิ้งที่ต่อท่อลงไปท่อใหญ่ระบายน้ำไปสู่ลำน้ำปิงห่าง มีท่อล่ม อุดตัน น้ำทำไมไม่ไหลลงสู่แม่น้ำปิงห่าง น้ำถึงไหลย้อนขึ้นมาท่อบ่อพักระบายน้ำ ช่วงนี้มีการขุดรางทำถนนเรียบลำน้ำปิง ท่อที่คอสะพานแตกล่มไหม ต้องขุดดูก่อนทำถนน ถ้าทำถนนแล้ว จะทำอะไรไม่ได้เลย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 26 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)