ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1233
ผู้ร้อง นางรุจิรา เพ็ญวิจิตร
เรื่อง กิ่งต้นขี้เหล็กหัก ทำให้สายไฟขาดหลุดออกจากตัวบ้าน
ข้อความ ขอทางเทศบาลมาดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นขี้เหล็กที่โน้มเข้ามาบริเวณในบ้าน (ถนนเชียงใหม่-ลำพูน) ติร้านไดน่าโม เลยก๋วยเตี๋ยวพริกกระเหรี่ยง 300 เมตร ซ้ายมือ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 26 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)