ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1232
ผู้ร้อง นางวิไลวรรณ สวนกัน
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้
ข้อความ 1.ขอให้เทศบาลตัดต้นตาล ลำเหมืองสูงมากเกรงว่าจะล้มใส่บ้านประชาชน ขอให้เทศบาลจัดพนักงานไปตัดให้ด้วยหลังวัดกอม่วง 2.ทางลงปากซอย 14 รกมาก ขอให้เทศบาลจัดคนไปต้นจามจุรี และหญ้าที่รกรุงรังมาก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 26 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)