ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1231
ผู้ร้อง ขอขุดลอกวัชพืช บริเวณลำเหมืองลึก บ้านป่าเห็ว หมู่ท
เรื่อง ขอตัดหญ้าไหล่ถนนลาดยาง เลียบลำเหมืองลึก บ้านป่าเห็
ข้อความ ด้วยรับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ว่า สภาพปัจจุบันบริเวณไหล่ถนนทั้งสองด้าน ถนนเลียบลำเหมืองลึก มีหญ้าขึ้นรกรุงรัง ตั้งแต่หลังวัดกอม่วง ถึงศาลาเก็บของ ม.6 จึงขอให้เทศบาลดำเนินการตัดหญ้า บริเวณไหล่ถนนดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 25 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1231 ตัดหญ้าไหล่ถนนลาดยาง​ เลียบลำเหมืองลึก​ บ้านป่าเห็ เขียวสะอาดได้ทำการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ดำเนินการเรียบร้อย 15 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)