ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1229
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอขุดลอกวัชพืช บริเวณลำเหมืองลึก บ้านป่าเห็ว หมู่ท
ข้อความ ด้วยรับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ว่า ปัจจุบันลำเหมืองลึก ตั้งแต่หลังวัดกอม่วง ถึงศาลาเก็บของ ม.6 มีวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่น เกิดปัญหาน้ำเน่า และกีดขวางการไหลของน้า จึงขอให้เทศบาลดำเนินการขุดลอกวัชพืชในลำเหมืองดังกล่าว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 25 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)