ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1228
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ต้นไม้หักโค่นทับสายไฟฟ้า เสาไฟหัก ข้างวัดป่าเห็ว
ข้อความ ด้วย วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ได้เกิดลมพายุ ส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่หักทับสายไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่น บริเวณซอย ก๋วยเตี๋ยวโกทรง ด้านข้างกำแพงวัดป่าเห็ว อาจก่อใ้ห้เกิดอันตรายต่อชาวบ้าน ที่สัญจรไปมา จึงขอให้ดำเนินการตัดต้นไม้ และซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 25 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1228 ต้นไม้หักโค่นทับสายไฟฟ้า เสาไฟฟ้าหัก ข้างวัดป่าเห็ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 02 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)