ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1227
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอซ่อมแซมไฟกิ่งดับ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5
ข้อความ ด้วยได้รับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ว่า ไฟกิ่งดับ จำนวน 1 จุด บริเวณ ซอย 7 ข้างนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 จึงขอให้เทศบาลซ่อมแชมไฟกิ่งดังกล่าว ต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 25 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1227 ซ่อมไฟกิ่ง ม.5 จำนวน 1 จุด บริเวณซอย 7 ข้างสนามฟุต นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 29 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)