ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1226
ผู้ร้อง นางแวววรรณ แสงกล้า
เรื่อง ขอปลดไฟกิ่ง
ข้อความ ขอปลดไฟกิ่ง ต้นหน้าบ้านนางแวววรรณ แสงกล้า (ของส่วนตัว) ซอยแม่แวววรรณ ม. 2 บ้านกอม่วง ๙อยข้างบ้านตาคำเฒ่า
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 25 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1226 ขอปลดไฟกิ่ง ต้นหน้าบ้านนางเเวววรรณ เเสงกล้า (ของส่ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 27 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)