ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1225
ผู้ร้อง นานยวสันต์ ปัญเจริญ
เรื่อง ขอดำเนินการสูบน้ำ+เครื่องสูบน้ำกรมชลประทาน
ข้อความ ขอดำเนินการสูบน้ำ+เครื่องสูบน้ำกรมชลประทาน บริเวณสวนเกษตร+บ่อปลา ม.2 กอม่วง (หนองนายพล) อย่างเร่งด่วน ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก และน้ำท่วมขังระดับสูงทุกวัน (ประสานกับ ส.อ.ทรรศพงษ์ ธรรมชาติ) ครับ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 25 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)