ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1224
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรื
เรื่อง ขอซ่ิอมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอซ่อมไฟกิ่ง 1 จุด บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ซอย 2 เสาไฟต้นที่ 3 ( หลังโรงอาหาร)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 25 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1224 ขอซ่อไฟกิ่ง 1 จุด บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 29 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)