ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1222
ผู้ร้อง นายชนะพันธ์ สุขใจ
เรื่อง แจ้งไฟกิ่งเสียหน้าบ้านนายชนะพันธ์
ข้อความ ไฟกิ่งเสีย หน้าเทคน้ำบ้านนายชนะพันธ์ ขอความอนุคราะห์ซ่อม ถ้ามาตรวจโทรหานายชนะพันธ์
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 25 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1222 ไฟกิ่งเสีย หน้าเทคน้ำหน้าบ้านนายชนะพันธ์ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 25 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)