ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1221
ผู้ร้อง นายนิพันธ์ สมบูรณ์ชัย
เรื่อง ขอแจ้งไฟกิ่งเสีย 1 จุด
ข้อความ ขอแจ้งไฟกิ่งเสีย 1 จุด ที่หน้าบ้านพ่อหลวงพนธ์ มันเสียตั้งแต่วันศุกร์แล้ว ก็เลยมาแจ้งวันนี้
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 25 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1221 ไฟกิ่งเสีย 1จุด หน้าบ้านพ่อหลวงพนธ์ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 25 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)