ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1220
ผู้ร้อง ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี
เรื่อง ขอตัดต้นไผ่ บริเวณซอย ป่ายาง ม.2
ข้อความ ขอตัดต้นไผ่ บริเวณซอย/กองป่ายาง ม.2 ใกล้ต้นสัก กิ่งไผ่พาดสายไฟ 2 จุด เกรงจะเป็นอันตรายไฟรั่วได้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 21 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1220 ขอตัดต้นไผ่ บริเวณซอยกองป่ายาง ม.2 ใกล้ต้นสัก กิ่ง นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 28 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)