ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1219
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอขุดลอกเหมืองเสีย
ข้อความ ขอขุดลอกเหมืองเสีย (ต่อจากที่ทำ) บริเวณถนนเหมืองเก้าศอก ม.1 บ้านอุโมงค์ (ขุดต่อให้แล้วเสร็จ) ขอขอบพระคุณครับ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 21 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)