ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1218
ผู้ร้อง นายสุทัศน์ ศรีวิชัย
เรื่อง ขอรถแบคโฮขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ
ข้อความ เนื่องด้วยลำเหมืองสาธารณะป่าคาเหนือ และป่าคาใต้ หมู่ 10 บ้านชัยสถาน มีวัชพืชจำนวนมาก ส่งผลให้ช่วงหน้าฝนเกิดปัญหาการระบายน้ำ และเกิดน้ำท่วมขังจึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลอุโมงค์ นำรถแบ็คโฮขุดลอกคอลงลำเหมืองสาธารณะป่าคาเหนือ และป่าค้าใต้ จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 20 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)