ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1217
ผู้ร้อง นางสาววันทนีย์ อุตอุโมงค์
เรื่อง ขอรถ EMS รับ ส่ง ผู้ป่วย รพ.ราชเวช จ.เชียงใหม่
ข้อความ ขอรถ EMS รับ ส่ง ผู้ป่วย ไปฟอกไต ที่รพ.ราชเวช จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ เวลา 11.30 น. และรับกลับ เวลา 15.15 (ทุกวันเสาร์)
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 19 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)