ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1216
ผู้ร้อง นายศักดิ์ดา แหล่งอุโมงค์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปิดกล้องวงจรปิด
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์เปิดกล้องวงจรปิด บริเวณทางแยกบ้านไร่ ทางแยกรางรถไฟ เนื่องจากเกิดเหตุของหายในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา จึงขอเปิดกล้องวงจรปิดครับ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 19 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1216 ขอเปิดกล้องวงจรปิดแยกหลังตลาดกลางป่าเห็ว นายธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 19 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)