ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1215
ผู้ร้อง นางอำภา มีสวัสดิ์
เรื่อง ขอความอนุเคราะะห์ซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอความอนุเคราะะห์ซ่อมไฟกิ่ง ซอย 24 (หน้าบ้านป้าคำ) บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 จุด) เขตติดต่อบ้านกอม่วง+ป่าเห็ว
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 19 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1215 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ซอย 24 (หน้าบ้านป้าคำ) นายจีวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 20 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)