ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1214
ผู้ร้อง นายอำพล กะวัง
เรื่อง ขอทางเทศบาลกรุณาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ช่วย
ข้อความ กิ่งไม้ และต้นมะพร้าวโน้มขวางถนน รถเก็บขยะเข้าไปเก็บลำบาก และโน้มพาดสายไฟ ขอทางเทศบาลกรุณาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ช่วยออกไปตัดให้ ตามจะเห็นสมควร (หน้าบ้านปลัดสมศักดิ์ ) บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 19 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)