ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1213
ผู้ร้อง นางยลนันท์ ดีอุโมงค์
เรื่อง ขอหินลูกรังปรับถมถนน
ข้อความ ถนนเรียบรางรถเป็นรางเป็นหลุมบ่อมากน้ำขัง ขอหินลูกรังปรับถมตลอดเส้นประมาณ 50 เมตร (ไม่เอาเหนี่ยวติดรถ) ผู้ใช้สัยจรมาก และมีผู้ผู้ออกกำลังกายเช้า เย็น เดินทางตลอดทาง มีปัญหามากขอเร่งด่วน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 18 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)