ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1211
ผู้ร้อง นางชูศรี ศรีวิชัย
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถฉุกเแิน รับ ส่ง ที่ ร.พ.ลำพูน
ข้อความ ขอรับความอนุเคราะห์รถฉุกเฉินรับ-ส่ง ร.พ.ลำพูน ในวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. (ได้รับอุบัติเหตุหัวเข่าแตกไม่สามารถเดินเองได้ แพทย์นัดตรวจ)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 14 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1211 ขอรับผู้ป่วย ม.5 ส่งรพ.ลำพูนแพทย์นัด นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 18 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)