ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1210
ผู้ร้อง กฤษณา คำภีระบุรี
เรื่อง เทคอนกรีต รอบศษลา อ.ส.ม. (หมวด 3) บ้านป่าเส้า
ข้อความ ด้วยศาลาอเนกประสงค์ได้สร้างใหม่ แต่รอบๆ อาคารยังต้องปรับปรุง เพื่อความสะดวก ในการใช้งาน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 14 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)