ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1209
ผู้ร้อง นายนิพนธ์ สมบูรณ์ชัย
เรื่อง ขอแจ้งไฟฟ้าในสนามกีฬาดับ
ข้อความ ขอแจ้งไฟฟ้าในสนามกีฬาดับๆ เปิดๆ ของ ม.2 เพราะในช่วงนี้มีเด็กๆ เยาวชน เขามาซ้อมกันในช่วงตอนเย็น พ่อในฐานะตัวแทนของหมู่บ้าน ใน ม.2 ขอแจ้งมาทางเทศฐาล เพื่อดำเนินการต่อไป เพราะช่วงนี้อาจารย์พละได้ประสานฟุตบอลจังหวัด เพื่อมาซ้อมที่นี่ทุกๆ วันศุกร์
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 14 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)