ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1208
ผู้ร้อง นายนิพนธ์ สมบูรณ์ชัย
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถน้ำล้างป่าช้า บ้านกอม่วง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาล เรื่องนำ้ล้างป่าช้าบ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 เพราะพรุ่งนี้ (15 ต.ค.64) จะฌาปณกิจศพพรุ่งนี้ ขอด่วนวันนี้ บ่ายก็ได้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 14 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1208 ล้างป่าช้ากอม่วง นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 14 ต.ค. 2564
1208 ล้างสุสาน​ม.8 นายเสกสรรค์​ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 14 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)