ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1207
ผู้ร้อง นางอัมพร ชัยธรรม
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าสำรวจแร็คไฟฟ้า หลุด
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าสำรวจแร็คสำหรับสายไฟฟ้าหลุด หน้าบ้านป้าอัมพร ชัยธรรม
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 12 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1207 ขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้า สำรวจเเร็คสำหรับสายไฟฟ้า นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 14 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)