ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1206
ผู้ร้อง นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ
เรื่อง ตัดต้นไม้บริเวณโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ข้อความ ตัดต้นไม้บริเวณโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 12 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)