ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1205
ผู้ร้อง นางพรทิพย์ คำใจ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ (หักบนสายไฟ)
ข้อความ ตัดต้นไม้ตรงข้าม บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 4 เนื่องจากต้นไม้หักบนสายไฟกลัวเกิดอุบัติเหตุ สายไฟขาด
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 12 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1205 ตัดต้นไม้ตรงข้ามบ้านเลขที่ 11/1 ม.4 เนื่องจากต้นไม นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 19 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)