ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1204
ผู้ร้อง นางสุรีย์ทิพย์ กันทะวงค์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ รถ EMS รับ ส่ง ผู้ป่วยโรงพยาบาลลำ
ข้อความ ขออนุเคราะห์รถ EMS รับ - ส่ง ผู้ป่วยติดเตียงไปล้างแผล ที่ ร.พ.ลำพูน (นางอิ่น กันทะวงค์ ) บ้านเลขที่ 17/2 หมู่ 8 ต.อุโมงค์ ช่วงเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ต.ค.2564
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 12 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1204 รับผู้ป่วยติดเตียงส่ง รพ.ลำพูน หมอนัด นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 12 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)