ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1203
ผู้ร้อง นายไกรฤิทธิ์ หมื่นโพธิ์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถนำศพบริจาคร่างกายนางอนงค์ เอนก อ
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถนำศพบริจาคร่างกายนางอนงค์ เอนก อายุ 71 ปี ในวันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.หลังเสร็จพิธีทางศาสนา นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงให
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 11 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1203 ขอรับศพอาจารย์ใหญ่ส่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 14 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)