ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1202
ผู้ร้อง นายณัฐนันท์ ไหลงาม
เรื่อง สำรวจกิ่งไม้หักตกอยู่บริเวณสายไฟ
ข้อความ เกิดลมพายุ ทำให้กิ่งไม้หักตกอยู่บริเวณสายไฟ กลัวเกิดอันตราย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 11 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1202 เกิดลมพายุ ทำให้กิ่งไม้หักอยู่บริเวณสายไฟ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 12 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)