ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1200
ผู้ร้อง ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หินคลุก
ข้อความ ได้รับแจ้งว่า บริเวณถนนหน้าบ้านจ่มนูญ หัวถนนทิศตะวันตก(จากหัวถนนประมาณ 100 เมตร) บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ฝั่งตะวันตกของเหมืองเก้าศอก มีหลุมบนถนนหลายที่ (ประมาณ 50 เมตร) สัญจรลำบากอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจนำหินคลุกไปคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนพายุจะเข้ามาอีก ขอบคุณครับ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 11 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)