ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1199
ผู้ร้อง นายธนภัทร กันยา
เรื่อง ความอนุเคราะห์สนับสนุนรถแบคโฮ
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชในลำน้ำปิงห่าง ของหมู่ 7 - 9 - 10 ตำบลอุโมงค์ ข้าพเจ้าจึงขอการสนับสนุนรถแบคโฮ ของทางเทศบาลตำบลอุโมงค์ มาช่วยในการกำจัดวัชพืชในครั้งนี้ด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 11 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)